Sekretess & Cookies

Enligt personuppgiftslagen (PUL) i Sverige har du rättighet att få veta hur dina personuppgifter behandlas och hanteras. Vi respekterar våra kunder och besökares personliga integritet. Syftet med denna sida är att informera om vilka uppgifter vi samlar in från våra besökare på webbplatsen och hur dessa uppgifter hanteras av oss och vad de används till. På Billigamadrasser.se nyttjar vi så kallade cookies för att anpassa sidans innehåll för just dig. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att viss funktionalitet på webbplatsen begränsas och inte fungerar tillfredställande. Läs mer om cookies (kakor) och vad som gäller enligt svensk lag.

Cookies från tredje part

Tredje part (Google) andvänder cookies (DART) för att visa/presentera annonser specifikt för just dig beroende på vilka webbplatser du besökt tidigare. Du som besökare har möjligheten att inte godkänna användandet av Google DART cookie. Mer information om vad som gäller enligt Google. Alternativt kan du som användare välja specifikt från vilken tredje part du vill använda cookies och vilka du vill blockera. Mer information hittar ni hos Network Advertising Initiative. Här kan ni läsa mer i detalj och få information om vilka annonseringsnätverk som är godkända av Google.

Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, ett analysverktyg som tillhandahålls av Google. Google Analytics använder cookies (små textfiler) som placeras i er dator för att kunna analysera hur Ni använder webbsidan och vilka sidor som har besökts med mera. Informationen som genereras (inkluderat ert IP-nummer) vidarbefodras och lagras av Google. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller under vissa speciella omständigheter. Google kommer inte att koppla samman ert IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan dock neka användningen av cookies genom att välja rätt inställning i er webbläsare. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det ovannämnda sätt.

Sekretess

De uppgifter du lämnar på webbplatsen används endast av billigamadrasser.se. Vi försäkrar att dina uppgifter inte förs vidare till någon tredjepart utan ditt samtycke. I framtiden kan det bli aktuellt att vi erbjuder kampanjer och tjänster, antingen själva eller av tredje part. I så fall inhämtar vi först särskilt samtycke från dig och aldrig utan din vetskap.Detta gäller dock inte om skyldigheten beror på bestämmelse i lag eller informationen är av sådan art att det är uppenbart att samtycke inte behövs. För att behandla och skydda dina personuppgifter på ett korrekt sätt följer vi PUL och de principer för god sed som praktiseras.